Säljledarskap

Försäljningsledning med färger

För att bli en effektiv och vinnande coach för en säljorganisation krävs både ledarförmåga, djupare säljkompetens och bra coachverktyg.

Att leda säljare är ett svårt jobb och ett av företagets viktigaste. Försäljningschefer och säljledare som har ambitionen att utveckla ett högpresterande säljteam behöver både rätt mental inställning samt de rätta teoretiska och praktiska kunskaperna.

När vi lär dig tekniker, modeller och verktyg för ledarskap kommer du samtidigt lära dig mer om ditt eget och andras beteende och drivkrafter. Dessutom lär du dig att anpassa ditt beteende efter omgivningens krav och behov genom att vi väver samman väl beprövade ledarskapsverktyg med insikter och kunskap om samspelet mellan olika typer av beteendestilar, vilket är otroligt viktigt för att till exempel skapa och behålla motivationen.

Alla säljare behöver en bra chef. Någon som leder, utvecklar och motiverar individen och hela laget. En bra chef gör också arbetsplatsen mer attraktiv vilket skapar en positiv vinnaranda. Därför behöver ledaren den bästa utbildningen som målinriktat bygger upp både dina kunskaper och färdigheter i modern säljledning och coachning av säljteam.

Försäljningsledning med färger är en utbildningsväg som startar med ”Utvecklade kommunikation”, som ger dig grundläggande kunskaper om din egen beteendestil samt kunskaper om hur man kommunicerar med de olika stilarna. Därefter följer tvådagarsblock där vi bland annat lär dig fler verktyg och modeller, du utvecklar dina kunskaper på djupet inom försäljning, målstyrning, planering, retorik, delegering, blir mer balanserad, mer effektiv och därmed mer framgångsrik som ledare.

Ur innehållet "Säljledarskap":

 • Ledarens drivkrafter, personlig ledarstil i förhållande till teamets situation och uppfattning
 • Modeller och moderna verktyg för ett framgångsrikt ledarskap
 • Kunskaper i hur du organiserar en säljavdelning och skapar Säljkultur
 • Ökad förståelse för hur motivation och prestation hänger samman och hur du påverkar dessa mekanismer i säljteamet.
 • Kunskaper i hur du leder och tränar säljare
 • Kunskaper och färdigheter i målformulering, målstyrning, prestationsbedömning och konstruktiv feedback.
 • Personliga mål och att förstå säljarens behov
 • Belöningssystem
 • Balans – må bra själv och se till att andra gör det
 • Effektivitet och att få tiden att räcka till
 • Sambesök och prestationsbedömning
 • Medarbetarsamtal
 • Avveckling av säljare
 • Konflikthantering och svåra samtal
 • Strategi & Taktik i försäljningsarbetet

Säljledarskap

Vill du veta mer om denna utbildning?

 

Se nästa tillfälle

 

Företagsanpassad

Kalender

Se datum för våra utbildningar och seminarier i vår kalender.

Kalender

Kontakta oss

Här kan du kontakta oss, eller fylla i din mailadress så kontaktar vi dig!

Kontakta oss

DISC

Läs mer om bakgrunden till teorin om färgerna som ligger till grund för våra utbildningar.

Om DISC