Ledarskap med färger

Ledarskapsutbildning - anpassad utbildning för er situation och speciella behov

Ständiga förändringar innebär ständiga utmaningar att skapa insikt, vilja och förmåga hos medarbetarna. Hur får man hela organisationen att agera i linje med företagets visioner, mål, strategier och värderingar?

En högpresterande ledare kan utveckla både sig själv och andra. Inledningsvis utforskar vi och ramar in ledarens generella och personliga utmaningar för att konkretisera och senare kunna bemästra dem.

När vi lär dig tekniker, modeller och verktyg för ledarskap kommer du samtidigt lära dig mer om ditt eget och andras beteende och drivkrafter. Dessutom lär du dig att anpassa ditt beteende efter omgivningens krav och behov genom att vi väver samman väl beprövade ledarskapsverktyg med insikter och kunskap om samspelet mellan olika typer av beteendestilar.

Leda med färger är en utbildningsväg som startar med ”Utvecklade kommunikation”, som ger dig grundläggande kunskaper om din egen beteendestil samt kunskaper om hur man kommunicerar med de olika stilarna. Därefter följer tvådagarsblock där vi bland annat lär dig verktyg och modeller, du utvecklar dina kunskaper inom retorik, delegering, planering, blir mer balanserad, mer effektiv och därmed mer framgångsrik som ledare.

Utbildningens upplägg innebär inte nödvändigtvis 3 dagar i följd, har man någon gång tidigare gått ”Utvecklande kommunikation” kan man när man vill bygga på med ”Leda med färger”, sedan steg 2 och 3, ”Säljledning” eller annan önskad utbildning. Se vår kalender för öppna utbildningar, eller kontakta oss för mer info, företagsanpassade utbildningar och prisförslag.

Ur innehållet ”Ledarskap med färger”:

 • Ledarens drivkrafter, personlig ledarstil i förhållande till teamets situation och uppfattning
 • Modeller och moderna verktyg för ett framgångsrikt ledarskap
 • MDL Multidimensionellt ledarskap för anpassning till olika ledar- och medarbetarstilar
 • Individ- och teamcoachning
 • Rätt delegering
 • Konflikthantering
 • Balans – må bra själv och se till att andra gör det
 • Effektivitet och att få tiden att räcka till
 • Förändringsarbete – Change management
 • Samtalsteknik för ledare
 • Ledarens retorik
 • Helikopterperspektivscertifiering

Ledarskap med färger

Vill du veta mer om denna utbildning?

 

Se nästa tillfälle

 

Företagsanpassad

Kalender

Se datum för våra utbildningar och seminarier i vår kalender.

Kalender

Kontakta oss

Här kan du kontakta oss, eller fylla i din mailadress så kontaktar vi dig!

Kontakta oss

DISC

Läs mer om bakgrunden till teorin om färgerna som ligger till grund för våra utbildningar.

Om DISC