Om DISC

DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse, som till exempel vid rekrytering, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation.

En del kallar det personkemi, men våra olika beteendestilar handlar också om hur vi hanterar och motiveras av olika arbetsuppgifter. En ökad förståelse av sin egen och andras beteendestil skapar ett öppnare och mer effektivt företagsklimat.

Bakgrund

DISC-analysen tillhör de mest utvärderade och använda verktygen i näringslivet och bygger på DISC-modellen som psykologen William Moulton Marston tagit fram, där en individs naturliga beteende samt hur han eller hon anpassar sig till en viss omgivning, beskrivs. Han grundar de olika beteendestilarna på 4 knytpunkter; Dominans- hur du närmar dig svårigheter och utmaningar. Influens- hur du överför tankar och idéer till din omgivning. Stabilitet -hur du svarar på omgivningens tempo. Konformitet- hur du svarar på omgivningens regler och rutiner.

Inside Development belyser och förklara de olika beteendestilarna genom att använda färger.

I DISC-språket betecknar:

D = Dominans – Röd

I = Inflytande – Gul

S = Stabilitet – Grön

C = Konformitet ( eng. Compliance= följsamhet) – Blå

Dra musen över korset till höger för att läsa lite om färgernas egenskaper.

Analyser

Analyserna fylls enkelt i på webben med inlogg och lösenord från oss innan utbildningen. Analysinstrumentet ger hög träffsäkerhet och utgår från hur du svarar på påståenden om dig själv. Rapporten får du i handen under en återkoppling på våra utbildningar eller seminarium. Den generella personliga rapporten består av 23-24 sidor. Säljanalysen är lite mer omfattande och för våra ledarskapsutbildningar finns en specialversion på ca 35 sidor. Utöver de individuella rapporterna kan grupprapporter tas fram som bland annat visar balansen i arbetsgruppen.

 

 

 

 

Blå personer är pålitliga, noggranna och diplomatiska Röda personer är resultatfokuserade, orädda och tävlingsinriktade
Gröna personer är empatiska, tålmodiga och avvaktande Gula personer är utåtriktade, kreativa och snacksaliga

--------------------

Kalender

Se datum för våra utbildningar och seminarier i vår kalender.

Kalender

Våra utbildningar

Klicka här för att se vårt utbud av utbildningar, läsa mer om dem och boka in dig.

Våra utbildningar

Vår blogg

Klicka här för att lära dig användbara tips och trix.

Vår blogg